Dự án phần mềm "phimvn2 " chặn các nội dung online làm Băng hoại và Xói mòn giá trị đạo đức của thế hệ trẻ Việt Nam.
Đây là trang thử nghiệm, mọi vấn đề liên quan (nội dung bản quyền phim), vui lòng liên hệ "admin@vn2.vn" !
Đây là phần mềm Test giả lập tiêu đề tìm kiếm video online chia sẻ trên internet, xemphimvn2.com chủ động chặn hiển thị các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam !